Aktivt deltagande

För att vara medlem i F 16 Pk ställer kluibben krav på att man skall vara aktiv medlem, dvs man skall delta i både skytte och andra aktiviteter inom klubben.

Klubben arrangerar själv ett flertal träningar och träningstävlingar i de olika representerade grenarna. Vidare finns ett stort utbud av tävlingar såväl inom egna skyttekretsen som inom närliggande geografiska områden.

Kravet på aktiv medlem är, att han/hon skall delta, internt eller externt, i minst en träning/tävling i vardera grenen banskytte och fältskytte. Vidare skall medlemmen inom övriga aktiviteter delta i minst en av två arrangerade banunderhållsdagar eller minst en gång per år delta som medhjälpare och/eller instruktör vid av klubben arrangerade träningar/ tävlingar.

Deltagandet i tävlingar styrks genom prislistor från egna eller externa klubbars tävlingar.
Övriga aktiviteter skall medlemman själv anteckna i härför i skjuthallen speciellt utlagd pärm enligt där angivna regler.

Om medlem flyttar, eller på annat sätt avbryter kontakten med klubben, kommer klubben att meddela polisen att personen icke längre är medlem i klubben.