Fältskytte


Fältskjutning omfattar skjutning på korta tider mot i terrängen, på varierande sätt, anordnade mål.
Skjutningen utförs i patruller. Förflyttning mellan målen sker i regel till fots.
Läs mer om detaljerna HÄR