Förtjänstmedalj

Under första åren på Ekebyboda beslöt styrelsen, på initiativ av dåvarande hedersordföranden Sven Styrborn, att inrätta en förtjänstmedalj som styrelsen kan ge till både duktiga medlemmar och utomstående. Medaljen har F 16- medaljens framsida och är försedd med ett speciellt framtaget band i rött och gult.

Tanken med medaljen är, att styrelsen skall kunna belöna eller tacka personer som gjort en insats för klubben. Medaljen i guld utdelas ”för särskild förtjänst” och i silver ”för förtjänst”. Fram till och med 2013 har 8 personer fått medaljen i guld och 13 har fått den i silver.