Information


I en så pass stor klubb som F 16 Pk är det kanske mer rätt att prata om kommunikation (dvs dubbelriktad information) i stället för ren enkelriktad information.
Årsmötet, dvs medlemmarna, utser ju styrelsen och det är viktigt att medlemmarna inte känner sig utanför med allt som styrelsen gör eller beslutar. Men vet man vad som händer och varför, då är det lättare att sluta upp och hjälpa till.

Klubbens styrelse har valt, att använda internet som källa för den information man skall lämna till sina medlemmar och därvid kommunicera det mesta via klubbens hemsida. Naturligtvis skall alla medlemmar, som inte har internet, få samma information via brev och den gamla posten.

Styrelsen behöver information från sina medlemmar och då kan naturligtvis mail användas. Vi har också satt upp en ”förslagslåda” där alla kan lämna olika meddelanden till klubbens ledning. Och naturligtvis kan alla ringa eller prata med alla styrelsens- och övriga verksamhetsområdens medlemmar.

Vi har även en facebookgrupp, som endast är öppen för medlemmar i F16 Pistolklubb, för snabbare och mer informell kommunikation oss sinsemellan. Gruppen är endast synlig för medlemmar och det behövs en inbjudan för att kunna gå med i gruppen, skicka ett mail till f16facebook@gmail.com för att få en inbjudan.

Ha idéer och kommentarer till hemsidan och till andra sätt att få information från ledningen-och också till hur du vill lämna din information och dina synpunkter.