Klubben - Historik

F16 Pistolklubb

Den 5 Augusti 1944 hölls det första konstituerande mötet i vår förenings historia.
En styrelse utsågs och det inrättades sektioner för gevär, k-pist och pistol.
Gevärs- och kpist-sektionerna levde kvar ett stycke in på 70-talet innan de tynade bort.
Pistolsektionen levde vidare men även den gick ned och i början av 80-talet fanns i stort
sett bara en styrelse på papper men ingen verksamhet.

1986 lyckades några entusiaster starta upp föreningen igen. Det var en trög början.
Pistolbanan var sedan länge förfallen och borta.
Flottiljens skjutbanor i övrigt kunde brukas för gevärs- och automatvapenskytte.
men för detta var intresset ganska lågt. Intresset stod mest till pistolskytte.

1995 byggdes en ny pistolbana inne på flottiljområdet bakom en av gevärsbanorna.
Tyvärr fick den bara vara i bruk under ett par år innan nya miljökrav stängde också den.
Den numera ”öppna” klubben fick tá över målställningar och skjuthall och vi är sedan
2002 etablerade på Ekebyboda skyttecentrum.

Förtjänstmedaljer