Militär Snabbmatch


Militär snabbmatch omfattar normalt 12 serier om vardera 5 skott.
Skjuttiderna är 10, 8 respektive 6 sekunder.
I en helmatch skjuts 4 serier på varje visningstid.

Den kan även genomföras som en halvmatch om 6 serier. Därvid skjuts 2 serier på respektive visningstid.
Militär snabbmatch kan skjutas med vapengrupp A, B och C.