Nationell Helmatch


Nationell Helmatch är en kombinerad skjutning på bana mot precisionstavla, snabbpistoltavla och figurtavla på
25 m avstånd.
Den skjuts i 3 delmoment:

A fyra 5-skottsserier mot precisionstavla.
B fyra 5-skottserier mot snabbpistoltavla.
C fyra 5-skottserier mot figurtavla för Nationell Helmatch.

  • 1:a serien skjuttid 18 sekunder
  • 2:a serien skjuttid 16 sekunder
  • 3:e serien skjuttid 14 sekunder
  • 4:e serien skjuttid 12 sekunder

  • Maximal poäng per delmoment är 200 d.v.s. för hela tävlingen 600 poäng.