Övrigt skytte

Skytte med svartkrutsladdade vapen

(Historiska vapen, även replikavapen)
Replikavapen är nytillverkade vapen, kopior av ett vapen som har historisk förebild och är i överensstämmelse med denna.

Vi skjuter i klubben med kammarladdade slaglåsrevolvrar i en klass som SSSF (Svenska Svartkruts-Skytte Federationen) kallar Mariette, och med patronladdade svartkrutsvapen i klass Smith & Wesson.
Vi tävlar inom klubben för nöjet att avlossa skott i konkurrens med klubbmedlemmar. Önskar någon delta i en tävling utom klubben så måste man personligen ansluta sig till SSSF för att få delta.

Vid skyttet följer vi SSSF tävlingsbestämmelser.
Skjuttid: 30 min Antal skott: 13 varav de 10 bästa räknas. Tolkning: Skott räknas till högre valör om mer än halva kulhålet är inom ringen till det högre värdet.
Vapen med olika kalibrar kan tävla i samma klass varför man tolkar från kulhålets centrum.