Resultat KM

Resultatpärmen

(Som förvaras i utrymmet mellan skjuthall och förråd)

Här skall alla medlemmar anteckna (på sitt blad):
a) Datum, uppnådda resultat.
b) Resultat från andra klubbar/kretsar, t.ex. standardmedaljer.
c) Antal skjutna skott (bl.a för Unionens statistik).

Ta för vana att göra detta så underlättar du för tävlingssekreteraren att hålla koll och du får rätt priser och märken – och vi kan visa polisen m.fl. din aktivitet!
/Styrelsen för F 16 Pk

 

2020


KM i Milsnabb A
KM i Milsnabb B
KM i Milsnabb C
KM i Milsnabb R
KM i Prec C
 
 
 


2019


KM i Fält B
KM i Fält C
KM i Precision A
KM i Precision B
KM i Precision C
KM i Milsnabb A B C R
KM i Fält A och R
 
 

2018

KM i Precision A&B
KM i Precision C
KM i Milsnabb A, B, C och R
KM i Fält B och C
KM i Fält A
KM i Fält R
Julskinkan 2018

2017
KM i Milsnabb 2017-08-20
KM i Precision A, B, C
KM i Fält C och B
KM i Fält A, R 2017-06-18

2016
KM i Fält B + C 2016-04-23
KM i Precision B 2016-05-10
KM i Precision A 2016-05-17
KM i Precision C 2016-06-11
KM Mil.snabb 2016-08-21
KM i Fält A+R 2016-10-22

2015
Julskinka 2015
Klubbmästerskap i A + R 2015-09-07
Klubbmästerskap mil. snabb 2015-08-22
Klubbmästerskap i C 2015-05-16
Klubbmästerskap i fält B 2015-04-18
Klubbmästerskap i fält C 2015-05-09

2014
Julskinka 2014
Klubbmästerskap A + R 2014
Klubbmästerskap mil. snabb 2014-08-02
Klubbmästerskap fält B 2014-06-28
Klubbmästerskap fält C 2014-06-14
Klubbmästerskap precision A 2014-05-20
Klubbmästerskap precision B 2014-05-10
Klubbmästerskap precision 2014-05-10
Jubileumsfältskjutning 2014-05-03
Jubileumsskjutning precision 2014-05-03
Jubileumsskjutning mil. snabb 2014-05-03
Jubileumsskjutning total 2014-05-03
Träningsfält 2014-03-29

2013
Julskinka 2013
KM i fält + Mil.snabb 2013
KM i precision 2013

2012
KM i Fält A+R 2012
KM i C den 2012-05-22

2011 och äldre
Klubbmästerskap 2011
Klubbmästerskap bana A + B 2010
Klubbmästerskap i fält B + C 2010
Klubbmästerskap militärsnabbmatch 2010
Klubbmasterskap i bana A 2009
Klubbmasterskap-i-bana-C-2009
Klubbmasterskap-i-falt-A+B+R-2009
Klubbmasterskap-i-falt-B-2009
Klubbmasterskap-i-falt-C-2009
Klubbmasterskap-i-bana-A-+-B-2008
Klubbmasterskap-i-bana-C-2008
Klubbmasterskap i faltskytte 2008
Klubbmasterskap-i-bana-A+B+C-2006
Klubbmasterskap i faltskytte 2006
Klubbmästerskap i bana A
Klubbmästerskap i fältskytte