Styrelsen

Funktion

Namn

Mail

Ordförande Fredrik Bladh ordforande@f16pistol.se
Vice Ordf Rolf Löfgren ordforande@f16pistol.se
Kassör Kjell Utengen kassor@f16pistol.se
Sekreterare Jan-Olof Johansson sekreterare@f16pistol.se
Ledamöter Annika Wester  
Lars-Erik Fors lsfs48@gmail.com
Claes Tapper claes.tapper@comhem.se

Susanne Jansson  
Suppleanter Göran Wadman
Johan Brundin  
Göran Köpsén  
Linus Volter  

Revisor Peter Sjunnesson peter@redall.se
Revisorsupleant Rune Nilsson  

Valberedning Boris Sokolov  
Leif Gäverth leif.gaverth@dom.se
Lars Lindblad lasselagare@hotmail.com

Operationella ledare

Funktion

Namn

Mail

Utveckling/Utbildning Rolf Löfgren medlem@f16pistol.se
Anläggningen Lars Lindblad lasselagare@hotmail.com
Vapenansvarig Lars-Erik Fors lsfs48@gmail.com
Vapentekniker Lars-Erik Fors lsfs48@gmail.com
Tävlingssekreterare Claes Tapper claes.tapper@comhem.se
Banskytte Linus Wolter linus.wolter@gmail.com
Fältskytte Annika Wester faltskytte@f16pistol.se
Mil. snabb Göran Wadman goran.wadman14@gmail.com
Svartkrutsskytte Lars Lindblad lasselagare@hotmail.com
Webmaster/info Andreas Jacobsson webmaster@f16pistol.se
Springskytte Göran Wadman goran.wadman14@gmail.com