Utbildning


Utbildning för att nå dessa mål (se utveckling) måste bygga på aktiv träning och vidareutbildning både via interna (egna) och externa instruktörer i såväl banskytte som mil.snabbmatch och fältskytte.

Klubbledningen ansvarar för, att dels hitta de bästa egna skyttarna och pröva deras förmåga att föra vidare sitt kunnande och dels leta andra klubbars duktiga skyttar/utbildare för viss kursverksamhet.

Klubbledningen skall också satsa på utbildning inom vapenkontroll, banläggning, tävlings-administration och liknande grenar inom den administrativa delen av en skytteklubbs verksamhet.

Klubbledningen måste också verka för, att fler medlemmar både utbildas för styrelse- och andra ledande befattningar och får möjlighet att genom att arbeta vid sidan av ”äldre” mer rutinerade medlemmar, kunna växa in i dessa uppgifter.