Utveckling


Utveckling på kort sikt (1-3 år) är, enligt medlemmarnas önskan, en konsolidering och vidareutveckling av skyttekunskapen genom mer träning och tävling i klubbens regi.

  • Klubben skall arrangera mindre antal kretstävlingar.
  • Klubben kommer under nästa år (2015) att, vara återhållsam med nybörjarutbitdningen.
  • Klubben kommer, att satsa mer på "aktivt medlemskap".

  • Den här utvecklingen kommer, att medföra visst bortfal! av medlemmar från nuvarande (2015) ca 150-175 personer till ner emot kanske 125-150 mer aktiva som också måste räkna med ökade klubbaktiviteter såsom banunderhål!, stöd och hjälp i vidareutbildningen och också viss satsning på ideellt arbete inom klubbens ledning.

    Utveckling på längre sikt (3-5 år) bör målsättningen vara, att ett större antal av våra medlemmar ökar deltagandet i kretsens och intilliggande kretsars olika tävlingar och därigenom också uppnå ökad skjutskicklighet.