Värderingar

Det moderna pistolskyttet är en idrottsgren som följer de villkor som ställts upp av Svenska Pistolskytteförbundet. Medlemmar i vår klubb, F 16 Pk, skall alltså beredes tillfälle att träna och tävla i skytte med pistol och revolver.

Härigenom uppfyller vi också myndighetens, dvs polisens, krav på att det skall finnas behov av ett vapen för att få licens för vapnet ifråga.

Skyttet skall genomföras med säkerheten som främsta riktmärke. Vapnen skall hanteras och förvaras på säkert sätt och i enlighet med rådande bestämmelser.

Medlemmarnas värderingar skall ha höga etiska mål och varje människa, man som kvinna, skall ha lika rätt och behandlas lika.